Kdo jsme?

AIRSOFT TÝM ALPHA FORCE KOLÍN “AFK” Byl založen triem (Tomášem Sojkou, Šimonem Zajíčkem a Jiřím Novákem) dne 15.08.2020 a skládá se ze 3 větví.

První větví je velení, které se stará o celkoví chod týmu. (Upgrady, web, komunikace s obchody, sponzoring, komunikace se spřátelenými týmy, pořádání akcí atd.).

Další větví je pevné jádro týmu. Podmínkou pro vstup je vlastní výbava, rozum a srdce na správném místě. Do pevného jádra musí být žadatelé o členství pozváni. 

Poslední větví je dobrovolný oddíl zvláštních jednotek AFK Wolfpack, jehož účelem je reprezentace AFK na oficiálních akcích. 

Když jsme začínali, bylo základní myšlenkou vytvoření týmu, který by se do budoucna dal nazvat “rodinou”. Naší snahou bylo a je, aby byl každý názor akceptován, každý nápad realizován a kde jsou si všichni rovni. Nejsme blázni, kteří by po někom chtěli stejnokroje, rozdávali hodnosti a rozkazy, kterými by jste se museli podřizovat a znepříjemňovali či znechucovali někomu zážitky. Naší prioritou je si dobře a bezpečně zahrát s fajn partou. Nejde o to “Vyhrát za každou cenu”, ale vytvořit kolektiv, se kterým si rádi zajdete na pivo. Dnes je nás o poznání více a ano máme nějaká pravidla, protože i v rodině se musí udržovat stabilita, pořádek a důslednost.

Nezáleží na tom, jak vypadáš nebo na tom, co máš na sobě! Jde nám o to jaký jsi a co máš v srdci! Nejde o to, jak silnou máš zbraň a jestli obětuješ vše pro vítezství. Hrát fér a mít radost ze hry. To je naše moto. Přátelství, fairplay, týmová práce, soudržnost, loajalita, pokora a radost je to, co nás všechny spojuje v neprůbojný celek. To jsme my.

ALPHA FORCE KOLÍN