NĚCO MÁLO O NÁS

AIRSOFT TÝM ALPHA FORCE KOLÍN “AFK” Byl založen triem (Tomášem Sojkou, Šimonem Zajíčkem a Jiřím Novákem) dne 15.08.2020. 

Náš tým je rozdělen do 3 větví. 

První větví je velení, které se stará o celkoví chod týmu. (Upgrady, web, komunikace s obchody, sponzoring, komunikace se spřátelenými týmy, pořádání akcí a mnoho dalšího).

 Další větví je pevné jádro týmu, podmínkou pro vstup je vlastní výbava, rozum a srdce na správném místě. Do pevného jádra musí být žadatelé o členství pozváni. 

Poslední větví je dobrovolný oddíl zvláštních jednotek AFK Wolfpack, jehož účelem je reprezentace AFK na oficiálních akcích. 

Když jsme začínali s tímhle vším, bylo základní myšlenkou vytvoření týmu, který by se do budoucna dal nazvat “rodinou”. Naší snahou bylo a je, aby byl každý názor akceptován, každý nápad realizován a kde jsou si všichni rovni. Nejsme blázni kteří, by po někom chtěli stejnokroje, rozdávali hodnosti a rozkazy, kterými by jste se museli podřizovat a znepříjemňovali či znechucovali někomu zážitky. Naší prioritou je si dobře a bezpečně zahrát v dobré partě lidí. Nejde o to “Vyhrát za každou cenu”, ale vytvořit partu se kterou si rádi zajdete na pivo. Dnes je nás o poznání více, a ano, máme nějaká pravidla, protože i v rodině se musí udržovat stabilita, pořádek a důslednost. 

Nám nezáleží na tom jak vypadáš, na tom co máš na sobě! Záleží nám na tom jaký jsi a co máš v srdci! Nejde nám o to jak silnou máš zbraň a o to za každou cenu vyhrát! Jde o to hrát fér a mít radost ze hry! O to přesně nakonec jde. Přátelství, fairplay, týmová práce, soudržnost, loajalita, pokora a radost je to, co nás všechny spojuje v neprůbojný celek, to jsme my. 

ALPHA FORCE KOLÍN